Obveze vezane uz pružanje usluge smještaja

Za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan: Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga smještaja Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda. Nazivamo ga još i Rješenje o kategorizaciji i ono je u suštini dozvola za rad. […]